VN-Veiligheidsraad

Het Handvest van de Verenigde Naties is getekend op 26 juni 1945 in San Francisco, Verenigde Staten, en is van kracht sinds 24 oktober 1945. De deelnemende landen onderschreven met de ondertekening het streven naar het streven om de volgende generaties te behoeden voor het leed dat volgt uit oorlog en baseert zich hierbij op de fundamentele rechten van de mens. De landen spraken af om met elkaar op een respectvolle manier om te gaan en de krachten te bundelen in het streven naar internationale vrede en veiligheid (Voorwoord Handvest VN, 1945).

De Verenigde Naties bestaat uit een aantal organen die ingezet kunnen worden om dit streven naar vrede en veiligheid te promoten. De VN-Veiligheidsraad is een van deze organen (Art. 26, Handvest VN, 1945). De Veiligheidsraad wordt ingezet wanneer de international vrede en veiligheid in het geding komt en heeft een aantal mogelijkheden tot zijn beschikking om dit doel na te streven, welke gebaseerd zijn op de principes beschreven in Hoofdstuk 7 van het Handvest van de VN. De artikelen 41 en 42 zijn hier van groot belang.  Artikel 41 beschrijft de wijze waarop landen gesanctioneerd kunnen worden mochten zij niet willen meewerken aan aanbevelingen van de Veiligheidsraad. Artikel 42 kan worden ingeroepen mochten de acties uit artikel 41 niet voldoende blijken te zijn, waardoor militair ingrijpen een mogelijkheid wordt. (Art. 41, 42 Handvest VN, 1945).

Bron: Handvest Verenigde Naties (VN, 1945)

Iran wordt op dit moment gesanctioneerd via artikel 41 van het Handvest omdat het Regime in Teheran onwillig is mee te werken met verzoeken van de VN op het gebied van haar nucleaire programma, zoals bevriezing van het nucleaire programma en onbeperkte toegang tot installaties door controleurs van het IAEA. De onwilligheid van Iran heeft twijfel doen ontstaan bij leden van de VN of Iran daadwerkelijk zijn nucleaire programma alleen in wil zetten voor vreedzame doeleinden. Op basis van artikel 41 zijn sinds 2006 meerdere resoluties tegen Iran aangenomen. De Resoluties geven aan welke sancties de Veiligheidsraad voorstelt om een einde te maken aan deze twijfel en medewerking van het Iraanse Regime te forceren.

Veiligheidsraad Resoluties tegen Iran:

Verklaring president Veiligheidsraad, betreffende het nucleaire programma van Iran: