Over ons

Het Iran Comité is een stichting van Nederlandse burgers die zich zorgen maken om het Nederlandse beleid ten opzichte van Iran. De organisatie heeft tot doel de Nederlandse politiek en het Nederlandse publiek te informeren over de gevaren van het Iraanse regime. De aanhoudende schendingen van mensenrechten die dit regime hanteert om in haar zetel te blijven laat onomwonden zien tot welke verschrikkingen de machthebbers in Teheran in staat zijn. Met atoomwapens in handen zou dit regime alleen nog maar gevaarlijker zijn. Tevens wil het comité het bedrijfsleven op zijn ethische verantwoordelijkheden wijzen omtrent zaken doen met het Iraanse regime. Het comité probeert dit te bewerkstelligen door publicaties, lezingen en reacties op actuele gebeurtenissen.

Het is nu nog mogelijk om op vreedzame wijze een verandering in Iran af te dwingen. Het Iran Comité wenst een vrij, democratisch en vreedzaam Iran, waarin de mensenrechten van alle burgers worden gerespecteerd. Door middel van diplomatieke druk en sancties kan de wereld de macht van het Iraanse regime beperken en de activisten die vrijheid nastreven steunen. Daarom doet het comité een dringend beroep op het Nederlandse bedrijfsleven en de Nederlandse overheid om zich consequent voor die doelen in te zetten.

Het Iran Comité is vertegenwoordigd in de Europese STOP THE BOMB coalitie, dat dezelfde doelen nastreeft.

Ons bestuur is samengesteld uit vertegenwoordigers van diverse identiteitsgroepen in de Nederlandse samenleving die een boodschap hebben aan de ontwikkelingen in Iran. In het bestuur zitten leden van de christelijke, joodse, homo, en Iraanse gemeenschap in Nederland.

Concrete actie:

  • Het aanzetten van het parlement, de Nederlandse regering en de Europese Unie tot hardere sancties tegen Iran en het doen naleven van deze sancties.
  • Investeringen van Nederlandse en Europese bedrijven die voor het Iraanse regime van strategisch belang zijn dienen uit te blijven, zolang Iran de resoluties van de Veiligheidsraad en de mensenrechten niet respecteert.
  • De Nederlandse regering moet volledig stoppen met het verlenen van krediet garanties voor zakelijke transacties in Iran.
  • Het bedrijfsleven wordt aangesproken op hun morele verplichtingen met betrekking tot hun investeringen in Iran.

Onze bestuursleden:

dehaan Prof. Dr. H. (Henk) de Haan heeft tien jaar voor het CDA gediend in de Tweede Kamer. Hij bekleedde onder andere de functie van voorzitter van de vaste Kamercommissie voor Buitenlandse Zaken. Tevens is hij als hoogleraar algemene economie verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen.
zarza Drs. Ing. M.S. (Sadegh) Zarza MBA is voorzitter van de Nederlandse tak van de Koerdische Democratische Partij Iran. Tevens is hij lid van het bestuur van het internationale comité van deze partij.
vandalen Ir. F. (Frank) van Dalen heeft zich onder andere als voorzitter van COC Nederland sterk gemaakt voor homo-emancipatie. Nu is hij actief binnen de Liberale Internationale op het vlak van mensenrechten en is hij ondernemer
wijsenbeek Drs. F. A. (Florus) Wijsenbeek was van 1984 tot 1999 Europarlementariër voor de VVD. Tot maart 2010 was hij voorzitter van de VVD afdeling Den Haag. Tegenwoordig is hij directeur van een consultantsbureau.
hak Mevrouw M. (Marjolein) Loots is lobbyist. Eerder was zij namens het CDA wethouder in Werkendam. Tevens was zij bestuurder van het CDA in Brabant.
naftaniel Drs. R. M. (Ronny) Naftaniel is directeur van het CIDI (Centrum Informatie en Documentatie Israel). Tevens heeft hij tal van boeken en artikelen over Israel en het Midden-Oosten gepubliceerd, waaronder: “Iran: profiel van een terroristisch bewind”.
muilwijk De heer I. (IJmert) Muilwijk is voorzitter van de vakbondsvereniging CNV Jongeren. Voorheen leidde hij PerspectieF, de jongerenorganisatie van de ChristenUnie. Hij heeft in 2009 de master “Sustainable Development” aan de Universiteit Utrecht voltooid.