Ons manifest

Sinds de Islamitische geestelijken (Moellahs) in Iran aan de macht zijn, vormen zij een bedreiging voor zowel de eigen burgers als voor de veiligheid in de regio en ver daar buiten. Het aantal executies van het Iraanse regime is verdrievoudigd sinds president Ahmadinejad aan de macht is. Vrouwen worden gestenigd op verdenking van overspel, politieke tegenstanders worden opgepakt, en homosexuelen worden zonder pardon opgehangen. Controversiële vonnissen zijn gebaseerd op valse aantijgingen.

Tevens heeft de Iraanse president gedreigd Israël van de kaart te vegen en steunt het regime tal van terroristische organisaties die het gemunt hebben op Israëlische burgers en Joodse doelen over de hele wereld. Op dit moment is het Iraanse regime hard op weg om een atoombom te maken, waarmee ze dit dreigement kan waarmaken. Volgens het internationaal atoomagentschap (IAEA) heeft Iran 5,000 centrifuges in werking, waarmee verrijkt uranium geproduceerd wordt dat nodig is voor een nucleaire bom. Tegelijkertijd ontwikkelt Iran lange afstand raketten, die uitermate geschikt zijn voor het dragen van kernkoppen en die tot de randen van Europa kunnen reiken.

Het comité vreest voor de gevolgen als atoomwapens in handen komen van dit misdadige regime. De schendingen van het non-proliferatie verdrag door Iran kunnen leiden tot een nucleaire wapenwedloop in het Midden-Oosten en zijn een extreem gevaarlijke dreiging voor de gehele wereld en met name voor Israel. Tevens zal Iran met een atoombom zich gesterkt voelen om haar terreurcampagne tegen politieke tegenstanders, vrouwen, homosexuelen, Koerden, Baha’i en andere minderheden voort te zetten, dan wel te intensiveren.

Nederland importeerde in 2008 voor meer dan twee miljard euro aan Iraanse goederen en vormt een belangrijk doorvoercentrum voor Iraanse olie en aardgas. Het comité roept de Nederlandse regering en de Europese Unie op om door middel van diplomatieke en economische druk het Iraanse regime te dwingen om het nucleaire programma te stoppen en de mensenrechten te respecteren.

Het comité heeft als doel de Nederlandse politiek en het Nederlandse publiek te informeren over de gevaren van het Iraanse regime. Tevens wil het comité het bedrijfsleven op zijn verantwoordelijkheden wijzen omtrent zaken doen met het Iraanse regime. Het comité probeert dit te bewerkstelligen door publicaties, lezingen en reacties op actuele gebeurtenissen. Het comité zal tevens Iraanse dissidenten in Nederland laten spreken en actief om steun vragen van de Nederlandse politiek en het bedrijfsleven.

Als de wereld onverschillig blijft heeft Iran op korte termijn een atoombom in handen. Nu kan dit nog voorkomen worden. Daarom doet het comité een dringend beroep op het Nederlandse bedrijfsleven en de Nederlandse overheid om de druk op de Iraanse regering op te voeren om te stoppen met het nucleaire programma en de mensenrechten te respecteren.

Concrete actie:

  • Het aanzetten van het parlement, de Nederlandse regering en de Europese Unie tot hardere sancties tegen Iran en het doen naleven van deze sancties.
  • Investeringen van Nederlandse en Europese bedrijven die voor het Iraanse regime van strategisch belang zijn dienen uit te blijven, zolang Iran de resoluties van de Veiligheidsraad en de mensenrechten niet respecteert.
  • De Nederlandse regering moet volledig stoppen met het verlenen van krediet garanties voor zakelijke transacties in Iran.
  • Het bedrijfsleven wordt aangesproken op hun morele verplichtingen met betrekking tot hun investeringen in Iran.