Irakees leger valt Iraans vluchtelingenkamp binnen

Op vrijdag 8 april zijn Iraakse veiligheidstroepen het Iraanse vluchtelingenkamp Ashraf binnengetreden. Nadat verschillende bronnen varieerden in hun schatting van het aantal slachtoffers, stelden VN waarnemers op 15 april vast dat er 34 doden waren gevallen.

Op vrijdag 8 april zijn Iraakse veiligheidstroepen het Iraanse vluchtelingenkamp Ashraf binnengetreden. Volgens de Mujahideen heeft tot geleid tot 33 doden, een Iraaks ziekenhuis spreekt van 10 doden. Op 15 april bevestigden waarnemers van de VN dat bij de aanval 34 doden zijn gevallen. Het vluchtelingenkamp ligt in het noordoosten van Irak tegen de Iraanse grens en wordt bewoond door 3500 leden van de Mujahideen. Iran, Irak en de Verenigde Staten hebben de Mujahideen op de lijst van terroristische organisaties staan, de Europese Unie niet.

Gisteren bracht Minister van Defensie Robert Gates (VS) een bezoek aan Irak om te spreken over verdere Amerikaanse terugtrekking. Sinds de VS de verantwoordelijkheid van Camp Ashraf in 2009 heeft overgedragen aan Irak heeft het voor interne spanningen gezorgd. Tijdens een intrede van de Iraakse politie in juli 2009 zijn 12 mensen omgekomen en waren 36 mensen in gijzeling genomen.

Naar verluidt heeft de VS zijn rol als toezichthouder van het kamp gisteren beëindigd door het terugtrekken van soldaten aldaar. Door de intrede van Iraakse veiligheidstroepen is de situatie momenteel voor de inwoners van Camp Ashraf zeer onveilig. Officieel geniet Camp Ashraf een beschermde status onder de Vierde Conventie van Genève. Juridisch betekent dit dat het internationaal humanitair recht van toepassing is en ze beschermd dienen te worden tegen geweld.

Sinds de terugtrekking van de internationale troepenmacht is de situatie in Ashraf ernstig verslechterd. Elementaire zaken als voedselvoorziening, medische zorg en energieaanbod staan reeds maanden onder grote druk. Ook nu is er beperkt tot geen toegang tot medische dienstverlening.

Onlangs heeft het Iran Comité Minister Rosenthal met grote urgentie gevraagd al het mogelijke te doen om druk uit te oefenen op de regering in Irak, de Amerikaanse regering, de Verenigde Naties en de Europese Unie om de crisis in Ashraf te bestrijden. In dit verband meent ons comité dat de troepenmacht van de Verenigde Staten een bijzondere verantwoordelijkheid heeft om de inwoners van Ashraf bescherming te bieden. Tevens herhaalt het comité de eerder aangedragen suggestie om in Ashraf een waarnemingsmissie van de Verenigde Naties te vestigen.

Vanuit verschillende mensenrechtenorganisaties is gewezen op de verslechtering van de situatie en een eventuele aanval van de Iraakse veiligheidstroepen. Het Ministerie van Buitenlandse Zaken heeft eerder deze week aangegeven dat “de Nederlandse ambassade de situatie in Camp Ashraf op de voet volgt. Internationale organisaties als UNAMI, OCHA en ICRC bezoeken het kamp regelmatig.” Tot op heden hebben zowel het Ministerie van Buitenlandse Zaken alsmede de Amerikaanse ambassade geen reactie gegeven op de gebeurtenissen van vandaag. Wel zijn er Kamervragen ingediend door de SP.

Momenteel protesteren tientallen Iraniërs voor de Amerikaanse ambassade. Op zaterdag 9 april van 13.30 tot 16.00 uur zal er weer gedemonstreerd worden.

Bronnen: Reuters, CNN, BBC, New York Times, Ministerie van Buitenlandse Zaken, Human Rights Watch.