IAEA rapport “militaire aspiraties zeer waarschijnlijk”

Op 24 mei heeft het en relevante resoluties van de VN Veiligheidraad met betrekking tot de Islamitische Republiek Iran. Het IAEA meldde dat Iran beperkte toegang tot relevante informatie verleende die nodig is om vast te stellen dat het niet aan een nucleair programma werkt.

In de 35ste paragraaf van het negen pagina tellende rapport werd het volgende meedegedeeld; “Het Agentschap blijft bezorgd over het mogelijke bestaan in Iran van vroegere of huidige geheime nucleaire activiteiten die verband houden tot militaire verwante organisaties, met inbegrip van activiteiten die betrekkinghebben tot de ontwikkeling van een nucleaire lading voor een raket.” De conclusie werd deels gebasseerd op de volgende elementen. Allereerst stelde het Agentschap vast dat Iran hen informeerde in september 2009 over een nieuwe installatie die splijtstof en uranium tot 5% kan verrijken. Het Agentschap heeft echter vastgesteld dat Iran de kritieke grens van 20% verrijkt uranium had bereikt en vroeg om verdere uitleg. De gewenste informatie over het doel van de installatie en de voortgang werd niet gegeven daar het volgens Iran buiten het juridische spectrum van het Agentschap ligt. Bovendien constateerde het Agentschap dat Iran ondanks sancties van de Veiligheidsraad door gaat met hun zwaar waterproject. Zwaar water (dideuteriumoxide) is een elementair deel dat gebruikt wordt voor het maken van een waterstofbom, oftewel een atoombom. Ten slotte deelde Iran mee dat het voornemend is om nog 10 verrijkingsinstallaties te bouwen. Het Agentschap heeft nog geen verdere details gekregen en stelt dat “de kennis over het Iraanse verrijkingsprogramma blijft verminderen.”

Het Agentschap concludeert dat er zeven nieuwe punten van zorg zijn, ondermeer het , omzetten van uraan en metallurgie, hoge explosieve productie, exploderende ‘bridgewire’ en toename van neutronen generators.

Het volledige rapport is te vinden op:

http://isis-online.org/uploads/isis-reports/documents/Iran_24May2011.pdf