Handelsdelaties bezoeken Iran

Internationale handelsdelegatie en bedrijven lopen de deur plat in Iran. In mei bezochten Nederlandse, Indiaanse en Russische delegaties het land. Iran heeft 80 miljoen Inwoners en is dus een interessante afzet markt

Hoewel Iran nog steeds niet volledig is aangesloten op de internationale financiële markten is Iran al wel ‘hot’ voor handelsdelegaties, waaronder Nederland. Recent bezochten ook India en Afghanistan het land. Begin mei ging minister Kamp van economische zaken met 45 Nederlandse bedrijven naar het land. Minister Kamp: “Met bijna 80 miljoen, veelal goed opgeleide en relatief jonge mensen geldt Iran als een groeimarkt met grote economishe potentie. (..)”, einde citaat. Kamp was ook al in november 2015 op bezoek geweest in Iran. Toen zei hij, dat er in Iran veel behoefte is aan Nederlandse expertise op het gebied van onder meer infrastructuur, transport en logistiek. land en tuinbouw en de petrochemische industrie.

Iran doet er alles aan om zijn economische banden met het internationale bedrijfsleven aan te halen, zelfs met Rusland dat in Syrië nauw samenwerkt met Israël.

Premier Narendra Modi van India bezoekt deze week Iran. Eén van de gezamenlijke projecten is de verdere ontwikkeling van de haven Chabahar Port  aan de Perzische Golf. Iran en India hadden al in 2014 een Memorandum of Understanding overeengekomen om de haven gezamenlijk te ontwikkelen zodra de sancties tegen Iran zouden zijn opgeheven. De Afghaanse president Ghani is ook afgereisd naar Iran om een trilaterale overeenkomst te sluiten over de have Chabahar.

Lees verder

Iran en India sluiten diverse handelsovereenkomsten

Overeenkomst in de maak met India en Afghanistanvoor ontwikkeling Chabahar haven

Nederlandse delegatie naar Iran